"Projekt na budowę chodnika w m. Smaszew" i " Budowa chodnika w miejscowości Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P" .