Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na wolne stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania.