Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II