UCHWAŁA NR 0007.5.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy i Miasta Tuliszków p. Jadwigi G. na działalność
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.