UCHWAŁA NR 0007.4.2021

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy i Miasta Tuliszków p. Jolanty K. na działalność

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków