Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt na budowę oświetlenia Ogorzelczyn - Borek.