Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w miejscowości Kiszewy”