Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków - Gminny Komisarz Spisowy w Tuliszkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych