UCHWAŁA NR 0007.78.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (p.

Piotra S.)