UCHWAŁA NR 0007.76.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.