UCHWAŁA NR 0007.74.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.