UCHWAŁA NR 0007.72.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata

2021-2026