Zarządzenie nr  0050.107.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury.