Zarządzenie nr  0050.103.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na „Najładniejszą świąteczną dekoracje posesji”.