Zarządzenie nr  0050.108.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 0050.105.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok