Zarządzenie nr  0050.106.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok.