Zarządzenie nr 0050.1.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku