UCHWAŁA NR 0007.69.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu