UCHWAŁA NR 0007.66.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Grzymiszew, Nowy Świat, Piętno i Ruda

w gminie Tuliszków