UCHWAŁA NR 0007.59.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2021 na terenie Gminy i Miasta Tuliszków