UCHWAŁA NR 0007.58.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych