UCHWAŁA NR 0007.57.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji Rady Miejskiej oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.