Informacja o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.