W dniu 07 grudnia 2020 r. o godz. 14-tej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.