Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o naborze na stanowisko pracy 

 ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.