Imienny wykaz głosowania na XXX sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu  28 października 2020 r.