UCHWAŁA NR 0007.44.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok