Informacja Przewodniczacego Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie sesji.