UCHWAŁA NR 0007.41.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2019 rok.