UCHWAŁA NR 0007.40.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.