UCHWAŁA NR 0007.43.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Tuliszkowa przekazanej wg właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak GK-Ko.1411.1.2020.21

 z dnia 11 sierpnia 2020 r.