UCHWAŁA NR 0007.42.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Przykony dotyczącej utrzymania pasa zieleni przy drodze krajowej 72 trasa Turek - Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych gminach przekazanej uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020r., pismem znak OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.