Zawiadomienie o XXX nadzwyczajnej sesji RM w Tuliszkowie

w dniu 28 października 2020 r.