Zarządzenie nr 0050.82.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 16 pażdziernika 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.