Zarządzenie nr 0050.83.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 16 pażdziernika 2020 r.

 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych.
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok.