Zapytanie ofertowe na wykonanie robót obejmujących wykucie i montaż okna w budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie.