W dniu 21 października 2020 r.  o godz. 15-tej  w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów