Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Patrzykąta w Tuliszkowie