Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o naborze na stanowisko  pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych