Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o naborze na stanowisko  Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.