Zaproszenie do składania ofert w formule zapytania ofertowego na realizację zamówienia usługi „Inspektor nadzoru” w ramach projektów pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w miejscowości Sarbicko” oraz „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew” realizowanych przez Zamawiającego w formule „zaprojektuj i buduj”.