Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu projektowanej drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin w miejscowości Smaszew”.