Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 września 2020r.  o godz. 15-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie, którego przedmiotem będzie  procedowanie projektów uchwał  przedłożonych przez Burmistrza na nadzwyczajną XXVIII sesję, /która odbyła się 11 września 2020r./.