Zarządzenie nr 0050.65.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok.