Zarządzenie nr 0050.70.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.