Zarządzenie nr 0050.69.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok.