Zarządzenie nr  0050.68.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 24 września 2020 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.