UCHWAŁA NR 0007.38.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody

Wielkopolskiego z dnia 22.06.2020r. , znak IR-XI.0552.4.2020.2 na uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie

nr 0007.1.2020 z dnia 15 stycznia 2020. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przepompownia Grzymiszew