UCHWAŁA NR 0007.36.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 lipca 2020 r.


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku z dnia 24.06.2020r., sygn akt PR Pa17.2020 na uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.13.2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.