UCHWAŁA NR 0007.33.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.